» اشتباه قاضی و جبران خسارت

اشتباه قاضی و جبران خسارت

جبران خسارات وارد شده توسط قاضی:

گاهی اوقات ممکن است قاضی بر اثر اشتباه و یا تقصیر در رسیدگی قضایی، موجب ورود خسارت به اشخاص و یا طرفین دعوا شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که این خسارات چگونه و به چه نحوی قابل جبران است؟!


در ابتدا باید بیان کنیم که خسارت زمانی از قاضی قابل مطالبه است که قصور و یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات اثبات گردد. منظور از تقصیر، تخلف سنگین و منظور از قصور، اشتباه قابل چشم پوشی است. حال با توجه به اینکه اشتباه قاضی از نوع تقصیر و یا قصور است ، مسئولیت جبران خسارت متفاوت می باشد؛ به عبارت دیگر اگر خسارت ناشی از تقصیر قاضی یعنی تخلف سنگین او باشد جبران خسارت بر عهده خود قاضی است؛ مثل صدور نابه جای قرار بازداشت برای متهمی که اصلا نباید بازداشت شود.

البته گاهی اوقات با وجود اینکه خسارت ناشی از تقصیر قاضی است، دولت اقدام به جبران خسارت می کند ولی می تواند بعدا به قاضی مقصر مراجعه کند؛ مثل زمانی که متصرف منزلی که تحت بازرسی قرار گرفته است از باز کردن محل یا اشیاء بسته خودداری کند که در این صورت بازپرس می تواند دستور بازگشایی بدهد و اگر در جریان بازگشایی خسارت مادی وارد شود و بعدا مشخص گردد که امتناع کننده، مجرم نبوده دولت مسئول جبران خسارت است اما می تواند به بازپرس مقصر مراجعه نماید.


همچنین اگر خسارت ناشی از قصور قاضی باشد، جبران خسارت توسط دولت انجام می شود؛ مثل آنکه قاضی در اثر بی دقتی امر قضایی را به کارشناس ارجاع دهد یا اینکه بدون سوءنیت تفسیر نادرستی از قانون ارائه دهد.

برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟ مطلب مرتبط برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟

پس برای دانستن این مسئله که خسارات وارد شده توسط قاضی، باید به واسطه خود او جبران شود یا به واسطه دولت، در ابتدا باید تقصیر یا قصور قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات احراز گردد و سپس جبران خسارت انجام شود.فرم ارسال نظر

  برترین وکیل   |   وکیل در شیراز  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله