» جبران خسارت وارد شده توسط صغیر و مجنون

جبران خسارت وارد شده توسط صغیر و مجنون

اگر فرد صغیر یا مجنونی باعث ایجاد خسارت به اشخاص دیگر شود، چه کسی مسئول جبران خسارت است؟

گاهی اوقات ممکن است کودک یا مجنونی با انجام کاری سبب ورود ضرر و زیان به کسی شود. حال سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که چه کسی مسئول جبران خسارت است؟ آیا خود کودک یا مجنون باید خسارت را جبران کند یا اشخاصی که وظیفه نگهداری از او را بر عهده دارند؟


ماده ٧ قانون مسئولیت مدنی می گوید :

کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او میباشد در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌ کننده نباشد.


مطابق ماده فوق اگر خسارت ایجاد شده، ناشی از تقصیر ولی یا سرپرست در نگهداری از کودک یا مجنون باشد، خود ولی یا سرپرست باید خسارت را جبران کند. اما اگر ولی یا سرپرست توان مالی کافی برای پرداخت کل خسارت را نداشته باشند بقیه خسارت از اموال خود صغیر یا مجنون پرداخت خواهد شد.

آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟ مطلب مرتبط آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟

همچنین در صورتی که خسارت، ناشی از تقصیر ولی یا سرپرست در نگهداری از کودک و مجنون نباشد، پرداخت آن بر عهده ولی نیست و خود کودک یا مجنون باید عهده دار پرداخت خسارت شود.

ماده ١٢١۶ قانون مدنی در این باره می گوید: هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

لازم به ذکر است که سرپرست شخصی است که قانوناً یا به صورت قراردادی نگهداری از کودک یا مجنون را بر عهده دارد مانند پدر، مادر و مربی و...

به علاوه جبران خسارت در مواردی که بر عهده ولی یا سرپرست است نباید به گونه ای باشد که موجب ایجاد سختی و تنگدستی شخص پرداخت کننده خسارت شود. 


فرم ارسال نظر

  برترین وکیل   |   وکیل در شیراز  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله