خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


جبران خسارت


اشتباه قاضی و جبران خسارت

اشتباه قاضی و جبران خسارت

جبران خسارات وارد شده توسط قاضی:گاهی اوقات ممکن است قاضی بر اثر اشتباه و یا تقصیر در رسیدگی قضایی، موجب ورود خسارت به اشخاص و یا طرفین دعوا شود. حال سوالی که مطرح می شو...

نظر ۰ بازدید ۷۳۶
جبران خسارت وارد شده توسط صغیر و مجنون

جبران خسارت وارد شده توسط صغیر و مجنون

اگر فرد صغیر یا مجنونی باعث ایجاد خسارت به اشخاص دیگر شود، چه کسی مسئول جبران خسارت است؟گاهی اوقات ممکن است کودک یا مجنونی با انجام کاری سبب ورود ضرر و زیان به کسی شود...

نظر ۰ بازدید ۹۴۳


وکیل از ماوکیل از ما

  ارم بلاگ   |   تهران وکیل  


مشاوره support